B O Wydawnictwie
wn

ISSN:

 0043-5155

Publisher:

Komitet Nauk Historycznych PAN
 

Redakcja

Komitet Redakcyjny

Borys Paszkiewicz (redaktor naczelny, redaktor tematyczny: średniowiecze i nowożytność),
Adam Degler (redaktor tematyczny: starożytność),
Michał Zawadzki (redaktor tematyczny: znaleziska, sekretarz redakcji)
Marta Męclewska (redaktor bibliograficzny),
Piotr Jaworski (zastępca sekretarza redakcji),

 

Rada naukowa
Jarosław Bodzek,
Aleksander Bursche,
Peter Ilisch,
Mykolas Michelbertas,
Petr Vorel,
Roman Zaoral